เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติโรคระบาดของโคและกระบือ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy shin disease: LSD)


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติโรคระบาดของโคและกระบือ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy shin disease: LSD) จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17