เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส


เทศบาลตำบลตลาดได้ลงพื้นที่สอบถามความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยผ่านการประชาคมเพื่อให้ความช่วยเหลือของ บ้านโพธิ์ ม.4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17