เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


               ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผุ้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
               ซึ่งเทศบาลตำบลตลาด ได้ร่วมการออกบูทของสตรีในพื้นที่ตำบลตลาดเพื่อแสดงสินค้าภายในตำบล เช่น ขนมตาล ไม้กวาดดอกหญ้า และพรมเช็ดเท้า ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17