เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ณ บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17