เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียน สนามเด็กเล่น วัสดุการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตลาด  เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COvit-19)
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17