เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) ประจำปีงบประมาณ 25644


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทสมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ทุนๆ ละ 1,200 บาท
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17