เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


วันที่ 10-16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.รต.กระฉอด ตำรวจ และมูลนิธิต่างๆ
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-18
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29