เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ได้ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนหน้า ตลอดจนการเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานให้มีความซื้อสัตย์และความโปร่งใส และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค 19
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17