เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาด


วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลตลาด ได้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาด โดยมี ว่าที่ ร.อ.สกล พละเสน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และพนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งฯ ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-18
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29