เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำระด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 24- 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำระด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ความรู้การเวชศาสตร์ป้องกันอย่างง่ายๆ การโภชนาการ (โดยเฉพาะแม่และเด็ก) มีกลุ่มเป้าหมาย อสม.และประชาชน จำนวน 80 คน ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์แฟนตาซี อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17