เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท นครราชสีมา
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17