สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563