สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]
3 สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 20 เม.ย. 2564 ]
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลตลาด 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]
7 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 27 มี.ค. 2564 ]
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 มี.ค. 2564 ]
9 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]
10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 17 ก.พ. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4