สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุขถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) [ 14 พ.ค. 2563 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายพิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2563 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 153-30 สายบ้านหนองตะคลอง-บ้านราษำร์ประสงค์ ม.7 บ้านหนองตะคอลง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2563 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิวโชค 1/2 ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 4 ม.5 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 มี.ค. 2562 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพารา แอสฟัสติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 ก.พ. 2562 ]
10 ประกาศราคากลาง บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู [ 22 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6