สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ได้ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วันโคกตลาดและวัดบำรุงธรรม