สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


มอบเสื้อผ้าแก่ครัวเรือนยากจน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 รพ.มหาราชและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา นำเสื้อผ้ามามอบให้กับครัวเรือนยากจนในตำบลตลาด