สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมยาเสพติด ประจำปี 2553
วันที่ 30 มิ.ย.53 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ร่วมกับโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมยาเสพติด ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ซึ่งในงานนี้มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก