สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการจัดตั้งกองทุนผู้พิการ "ชมรมแบ่งบัรอยยิ้ม"
วันที่ 18 มิถุนายน 2553 อบต.ตลาด ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการจัดตั้งกองทุนผู้พิการ "ชมรมแบ่งบัรอยยิ้ม" ซึ่งในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพและความเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจากสถานนีอนามัยกระฉอด ณ วัดโคกตลาด