สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก 2553
วันที่ 8 มิถุนายน 2553 อบต.ตลาด ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก 2553 ณ บริเวณถนนเลียบคลองแค หมู่ 1