สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553
วันที่ 7 มิถุนายน 2553 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งกิจกรรมได้จัด ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาด