สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการประเพณีสงกรานต์ 2553
วันที่ 14 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 2553 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุล รัฐมนตรีกระทรวงพลัง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)