สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553
วันที่ 12 -18 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ร่วมกับ ตำรวจภุธรจอหอ สถานีอนามัยกระฉอด อปพร. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารรส่วนตำบลตลาด