สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ 2553
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2553 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตลาด ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ 2553 โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ทั้ง 8 หมู่บ้าน