สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


อบต.ตลาด วิ่งคบเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
วันที่ 23 มีนาคม 2553 อบต.ตลาด และประชาชนชาวตำบลตลาด รับ-ส่ง และวิ่งไฟคบเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี โดยรับไฟคบเพลิงจาก อบต.บ้านโพธิ์ และส่งไฟคบเพลิงต่อยัง อบต.จอหอ ณ เส้นทางถนนมิตรภาพ