สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/2553(รอบที่2)


วันที่ 22 มีนาคม 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา และธนาคาร ธกส. ออกมาบริการทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/2553(รอบที่2) ณ วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา