สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


อบต.ตลาด ร่วมงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
วันที่ 12 มีนาคม 2553 อบต.ตลาด ร่วมงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา