สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


อบต.ตลาด ร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 26 ก.พ.53 เจ้าหน้าที่ อบต.ตลาด และประชาชนชาวตำบลตลาดเข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมกับองค์กรต่างๆในอำเภอเมืองและเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ณ มูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึ้งนครราชสีมา สว่างเมตตาธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา