ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย


          เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกที่ใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เทศบาลตำบลตลาด จึงกำหนดจุดรวบรวมไว้ในจุดที่เทศบาลตำบลตลาดกำหนดไว้บริการประชาชน