สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ณ บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7