สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียน สนามเด็กเล่น วัสดุการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตลาด  เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COvit-19)