สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ประจำเดือนมิถุนายน 2564


วันที่ 9 มิ.ย.2564 เทศบาลตำบลตลาด โดย นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด , คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ บริเวณถนนสายหลักสายบ้านบุ จากอุโมงค์ทางรถไฟ - ทางเข้าบ้านหนองตะคลอง