สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ครั้งที่2/2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด จัดประชุมครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานประชุม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด