สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยครณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณรอบพระน้ำสวนป่าเกษตร หมู่ 7  ตำบลตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา