สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


คัดกรองสุขภาพประเมินความเสี่ยง covid 19


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลตลาด นำทีมโดย ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วย คุณหมอประภาส จีบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด ร่วมกับ อสม.ตำบลตลาด และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านจัดสรรสุรนารีวิลล์ เพื่อคัดกรองสุขภาพประเมินความเสี่ยง covid 19