สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมาปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ครั้งแรก และได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด