สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลตลาด


วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลตลาด