ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมทำพิธีสงฆ์ และลอยกระทงร่วมกับคณะผู้บริหาร ประชาชน และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ณ วัดบำรุงธรรม