ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


เลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.
วันที่ 6 กันยายน 2552 อบต.ตลาด ได้จัดให้มีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.