ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


กิจกรรมชุมนุมลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างสามัคคีสมานฉันท์


วันที่ 16 สิงหาคม 2552 สมาชิกลูกเสือชาวบ้านตำบลตลาด จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์แสดงออกถึงความจงรักภักดีสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ตามโครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างสามัคคีสมานฉันท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2552 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา