สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน (ออกเวทีประชาคมระดับชมชน)


                    ด้วยเทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนขึ้น จึงได้ออกเวทีประชาคมระดับชุมชนเพื่อใ้คณะะทำงานระดับชุมชนไดดำเนินกประชุมประชาคมร่วมกับประชาชนในชุมชนของตน เพื่อเสนอโครงการกิจกรรมที่มีความจำเป็นตามลักษณะของชุมชน โดยจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่นมา  ณ.ที่ทำการชุมชน
งานพัฒนามชน