สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการไหว้พระฟังธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


            ด้วยเทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินโครงการไหว้พระฟังธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวัเสาร์ท่ 3 ขอเดือนโดยจะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ณ พุทธสถานสีมาอโศก ตำบลหองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 07.0-12.00 น. โดยไม่เสียค่ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถเดินทางพร้อมกันได้ ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด เวลา 07.00 น ติดต่อขอร่วมโครงการได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตลาด โทร 044-415234