สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย


ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ณ.วัดบำรุงธรรม(กระฉอด)