สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการเทิทูนสถาบัน สร้างความสุขอย่างยั่งยืน


เทศบาลตำบลตลาดได้จัดกิจกรรมโครงการเทิทูนสถาบัน สร้างความสุขอย่างยั่งยืนในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ.โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา