ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


ถวายเทียนพรรษา


วันที่ 3 มิถุนายน 2552 คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ตลาด ทุกคนร่วมใจกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ทั้ง 2 วัด ได้แก่วัดโคกตลาด และวัดบำรุงธรรม