สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. อส.ตร. ตำรวจ  รพ.สต.กระฉอด มูลนิธิกู้ภัยฯ และภาคประชาชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด