สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์


วันที่ 16 ต.ค.55 อบต.ตลาด  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้บรรลุเป้าหมายในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)