สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "แกมี"


วันที่ 9 ต.ค.55 นายอัด ไทยงูเหลือม นายก อบต.ตลาด พร้อมด้วยงานป้องกันฯ และกองช่าง ช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำที่ถูกสูบมาจากหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "แกมี" ทำให้น้ำเกิดการเอ่อท่วมบริเวณริมทางรถไฟพื้นที่ติดกับเขตตำบลบ้านเกาะ เนื่องจากไม่มีช่องทางระบายน้ำได้ จึงทำการแก้ไขด้วยการหาช่องทางเปิดช่องระบายน้ำด้วยรถแม็คโครให้ไหลลงสู่คลองชลประทาน จนทำให้สถานการณ์ปัญหากลับคืนเป็นปกติด้วยดี