สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน"โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๕ อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน"โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อบต.ตลาด และประชาชนตำบลตลาด จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทับสวาย หมู่ ๑ ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา