สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน


วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อบต.ตลาด ได้ส่งประชาชนเข้าร่วมฝีกอบรม"โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน" จำนวน ๑๖ คน ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่านสุรธรรมพิทักษ์