วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ ไปชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาท (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง